Sankční řád

Sankční řád

Sankční řád: nedodržení výpůjční lhůty

1. upomínka         1. den od konce výpůjční doby 10,- Kč
2. upomínka 14. den od konce výpůjční doby 20,- Kč
3. upomínka 28. den od konce výpůjční doby 50,- Kč
4. upomínka 42. den od konce výpůjční doby 100,- Kč

 

Sankční řád: ztráta či poškození dokumentu

Pokuta za ztrátu či poškození dokumentu 50,- Kč + cena dokumentu