Pravidla půjčování her

Pravidla půjčování deskových her

Půjčování
• absenčně se půjčuje pouze jedna desková hra na 1 měsíc bez možnosti prodloužení
• deskovou hru si mohou půjčit pouze čtenáři registrovaní v MK Pavla Křížkovského Holasovice s platnou registrací nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči knihovně
• pokud čtenář nesplňuje podmínku délky členství, může si půjčit hru po složení kauce ve výši její pořizovací hodnoty
• čtenářům mladším 15 let se desková hra půjčí oproti podpisu zákonného zástupce
• před půjčením je zkontrolován obsah hry podle vlepeného seznamu
všech komponentů

Vracení
• čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu
• v případě poškození či ztráty už jednoho komponentu hry nebo hry samotné je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu, což je plná pořizovací cena + 50,- Kč manipulační poplatek
• čtenář vrací hru nejpozději hodinu před ukončením výpůjční doby a počká si na přepočítání všech komponentů, teprve potom může knihovnu opustit