Meziknihovní výpůjční služby knihovny

Meziknihovní výpůjční služba pro knihovny ČR

Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice poskytuje výpůjčky z fondu všem knihovnám České republiky. O poskytnutí výpůjčky lze požádat:

• elektronicky prostřednictvím formuláře MVS pro knihovny
• e-mailem na adrese: knihovna@obecholasovice.cz

Pro poskytnutí této služby platí u titulů beletrie časový odstup cca 1–1,5 roku od doby vydání dokumentu.

Knihovnám při zasílání dokumentu neúčtujeme poštovné!

Odpovědný pracovník:
Helena Dehnerová, tel.: 595 172 539

Formulář pro knihovny