Kontakty regionální funkce

Pracovnice pověřená výkonem regionálních funkcí:

Helena Dehnerová

tel.: 595 172 539 (knihovna)
tel.: 773 930 759 (mobil)
e-mail: knihovna@obecholasovice.cz